مواد شیمیایی Ro

ضد رسوب ها و بایوسایدها از تجزیه غشا جلوگیری می‌کنند، طول عمر خدمات غشایی را افزایش می‌دهند و کارایی عملیات را حفظ می‌کنند. تامین مواد شیمیایی Ro از اهم فعالیتهای این شرکت می باشد.

  • Corrosion inhibitors
  • Scale inhibitors
  • Cleaner
  • Biocide
PetroExir