تجهیزات ابزار دقیق

پترو اکسیر انواع تجهیزات ابزار دقیق را تامین می‌کند.

Valves

 • شیرهای کنترل (Control Valve)
 • شیرهای پروانه ای (Butterfly Valve)
 • شیرهای دروازه ای (Gate Valve)
 • شیرهای Globe
 • MOV’s

لوازم جانبی:

 • کابل‌های دیتا و فیبر نوری
 • ـJunction Boxهای ضد انفجار

تجهیزات اندازه گیری در بخش:

 • فشار
 • درجه گرما
 • سطح
 • جریان
PetroExir