ابزار الکتریکی

پترواکسیر، طیف وسیعی از اجزای الکترونیکی را تأمین و برای مشتریان فراهم می‌کند.

  • خازن ها
  • رله ها
  • سوئیچ‌ها
  • کابل ها و سیم ها
PetroExir